Verander je eetgedrag

Eetgedrag is gewoontegedrag.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gedrag veelal onbewust wordt be´nvloed, ook bij eten. We eten wat we eten omdat we dat zo gewend zijn.
Weten waarom het ene voedingsmiddel beter voor je is dan het andere is natuurlijk belangrijk, maar daarmee ben je er nog niet.

Kikkers

Het veranderen van het voedingspatroon blijkt in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. Waarschijnlijk weet je dat al uit eigen ervaring.
Omdat eetgedrag een gewoonte is en we in ons dagelijks leven steeds meer worden verleid met eten, is de kans op terugvallen in oude eetgewoontes erg groot. Maar ook dat weet je waarschijnlijk al.

Echter, "Inzicht zonder handeling brengt geen verandering".

Ik wil je graag helpen te ontdekken wat jouw obstakels zijn, om je eetpatroon te veranderen en geef je handvaten hoe je daarmee om kunt gaan. Op die manier wordt een verandering van het eetgedrag geen kwestie van volhouden, maar een avontuur.

Omdat eetgedrag je emoties be´nvloed en je emoties ook weer je eetgedrag bepalen, gaan we op zoek naar de verstoorders van je eetgedrag.
Soms ontdekken we dieperliggende oorzaken, die op dat moment vragen om behandeld te worden, omdat deze het herstel in de weg kunnen staan.

Soms wordt er meer expertise gevraagd in de behandeling. Daarom werk ik samen met andere eerstelijns professionals in het Multidisciplinair samenwerkingsverband bij De Zandberghoeve en het Interdisciplinair Samenwerkingsverband Oncologische Zorg Zuid Oost Nederland (ISOZzon) www.isozzon.nl
In deze teams overleg ik met onderandere een sociaal psychiater, psychotherapeut en extern vertrouwenspersoon, ambulant psychosociaal begeleider, (kinder)fysiotherapeuten, logopedist, ergotherapeut en persoonlijke begeleiders/coaches.
Door goede onderlinge contacten, kunnen we onze kwaliteiten en specialisaties optimaal inzetten en behandeling op maat leveren, die past bij ieders individuele hulpvraag.