Weegschaal

Vergoedingen & tarieven

Dieetvergoeding vanuit de basis- en aanvullende verzekering.

De basisverzekering vergoedt 3 uur per kalenderjaar aan dieetadvisering.
Daarnaast kunnen nog behandelingen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Bij aanvang van de dieetbehandeling wordt eerst het deel uit de basisverzekering aangesproken.
Deze vergoeding (maximaal Ä 180,--) wordt verrekend met je persoonlijk eigen risico.
Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
Daarna wordt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaald.
Raadpleeg je polis of zorgverzekering of kijk voor meer informatie op:
www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering

Tarieven

Zijn de behandeluren voor dieetadvisering vanuit de basisverzekering en/of aanvullende polis(sen) op, dan komen de overige kosten voor eigen rekening.
Mijn uurtarief is Ä 75,--.

Voor de consulten gelden de volgende tarieven:

1e Consult standaard75 minutenÄ 93,75
1e Consult uitgebreid90 minutenÄ 112,50
Vervolgconsult standaard30 minutenÄ 37,50
Vervolgconsult uitgebreid45 minutenÄ 56,25
Vervolgconsult kort15 minutenÄ 18,75
Telefonisch- of emailconsult15 minutenÄ 18,75
Niet nakomen van gemaakte afspraakÄ 18,75
Toeslag voor HuisbezoekÄ 25,--

De berekende tijd per consult omvat naast de tijd die je op het spreekuur bent, ook de tijd die nodig is voor administratieve taken, het opstellen van het behandelplan, het uitwerken van je persoonlijk dieetadvies en eventueel schrijven van een rapportage aan de verwijzend arts.

Ben je verhinderd, dan dien je een afspraak minstens 24 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail te verzetten of annuleren. Niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

1. De door DiŽtistenpraktijk Eline Kranen gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

2.Indien de cliŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliŽnt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliŽnt in gebreke.
Bij het verzenden van een betalingsherinnering zal de diŽtist het te factureren bedrag verhogen met Ä 5,00 (2e betalingsherinnering) en met Ä 10,00 (3e betalingsherinnering).

3. De diŽtist is in het hierboven vermelde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliŽnt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diŽtist bindend.